Novosti LD Instituta

Prečišćavanje otpadnih voda

Prvi u Srbiji smo rešili problem prečišćavanja otpadnih voda parionica drveta od fenola Fenoli Fenoli ili karbolne kiseline su aromatična jedinjenja u kojima je hidroksilna grupa (-OH) vezana za benzenov prsten. Pokazuju izvesnu sličnost sa alkoholima ali su dosta nukleofilniji…