Izrada magistarskog rada

Izrada magistarskog rada pruža studentu priliku da razvije svoje akademske sposobnosti i da primenom odgovarajućih metoda unapredi znanje u odabranoj tematskoj oblasti. Rad uključuje formulaciju, analizu jednog ili više istraživačkih pitanja, primenu metoda za izvođenje istraživanja, interpretaciju, diskusiju i donošenje zaključaka i preporuka koje iz njih proističu. Magistarski rad treba da bude samostalan rad u kojem magistrant dokazuje da je savladao predmetnu oblast na koju se odnosi predmet istraživanja, ovladao naučno-istraživačkim postupcima i stekao potrebno znanje i osposobio se za njegovu primenu.

Svaka visokoškolska ustanova ima Pravilnik ili Uputstvo o izradi magistarskog rada, ili sličan dokument kojeg se treba pridržavati pri njegovom pisanju.

Osnovni delovi magistarskog rada su:

 1. sažetak i ključne reči (najčešće na srpskom i engleskom jeziku)
 2. biografija magistranta
 3. sadržaj
 4. spisak skraćenica
 5. spisak slika
 6. spisak tabela
 7. uvod
 8. razrada teme (sa poglavljima)
 9. zaključak
 10. prilozi
 11. literatura

Magistarski rad ne treba i ne sme da sadrži ni jedan deo teksta koji čini povredu autorskih prava, ili predstavlja poslovnu tajnu neke organizacije. Ne smeju se koristiti tuđe ideje ili stavovi, i prezentovati ih kao svoje, bez odgovarajućeg priznavanja autorstva. U suprotnom, takav magistarski rad se može smatrati plagijatom.

Naposletku, izrada magistarskog rada predstavlja jedan skup istraživačkih i kompleksnih naučnih poslova, koji iziskuju mnogo uloženog vremena, znanja i truda.


Ukoliko Vam je potrebna izrada originalnog i autentičnog magistarskog rada na Vašu temu, pogledajte uputstvo za naručivanje izrade novih radova.