Izrada novih radova

Ako niste našli gotov rad na našem sajtu, naručite izradu rada po želji i Vašoj temi, i budite sigurni da će rad koji naručite biti originalan, kvalitetan i u skladu sa Vašim potrebnim zahtevima.

Na svaki zahtev izrade novih radova odgovorićemo odmah.


U zahtevu koji popunjavate, navedite sve pojedinosti koje se tiču rada i imajte na umu da se ništa ne podrazumeva. Svi uneti podaci su vaši i LD Institut ne snosi odgovornost za njih.


Izrada novih radova

ZAHTEV


Način funkcionisanja? Prosto!

Vi pošaljete zahtev, mi u roku od 1 časa dajemo cenu i rok izrade rada i prosleđujemo na Vašu E adresu, zajedno sa računom za uplatu, i to je ponuda koja Vas ni na šta ne obavezuje! Ukoliko Vam ponuda odgovara, izvršite uplatu i pošaljite na našu E adresu fotografisanu ili skeniranu uplatnicu sa naznakom sa nazivom rada. U tom momentu počinjemo sa pisanjem rada, i rad dobijate u navedenom roku.