Oblast delatnosti

Oblasti iz kojih radimo i prodajemo radove su:

  1. Mašinske nauke
  2. Tehnološke nauke
  3. Zaštita životne sredine
  4. Bezbednosti na radu – Zaštita na radu
  5. Zaštite od požara
  6. Standardizacije
  7. Prečišćavanja otpadnih voda i vazduha
  8. Izdavačke delatnosti; skripte, uputstva, znakova obeležavanja i dr.
  9. Projektovanja; Tehnološke recepture; Tehničke dokumentacije; Usaglašenost proizvoda; “CE” oznaka.