Prečišćavanje otpadnih voda

Prvi u Srbiji smo rešili problem prečišćavanja otpadnih voda parionica drveta od fenola


Fenoli

Fenoli ili karbolne kiseline su aromatična jedinjenja u kojima je hidroksilna grupa (-OH) vezana za benzenov prsten. Pokazuju izvesnu sličnost sa alkoholima ali su dosta nukleofilniji od alkohola (jače kiseline). Fenoli su široko zastupljeni u otpadnim vodama industrije. Najveće koncentracije mogu se naći u procesima destilacije i parenja drveta. Međutim, prisustvo fenola u prirodnoj sredini posledica je ljudskog faktora.

Fenol spada u otrovne supstance: procenjuje se da je za čoveka od 70 kilograma maksimalna dozvoljena dnevna količina 0,1 mg fenola po kilogramu telesne težine. Uzimajući ovu gornju granicu u obzir zaključeno je, da je uopštena procenjena izloženost populacije fenolu, uključujući sve izvore, ispod ove granice. Razlog za brigu su neki dokazi da fenol može biti genotoksično i kancerogeno jedinjenje.

Prečišćavanje otpadnih voda od fenola

Racionalno rešavanje problema prečišćavanje otpadnih voda parionice drveta od fenola zahteva poznavanje velikog broja podataka o otpadnoj vodi. LD Institut ima u vidu da je prikupljanje potrebnih podataka važna faza projektovanja, jer se obezbeđivanjem dovoljno pouzdanih podataka smanjuje rizik od pre – ili pod dimenzionisanje postrojenja za prečišćavanje odpadnih voda parionice drveta od fenola. Primenjeni podaci u projektovanju moraju biti reprezentativni za projektovani sistem, zbog čega se uzimanje uzoraka njihova obrada i metode analize za ispitivanje otpadne vode iz parionice moraju sprovesti pažljivo i u skladu sa važećim standardima. Neophodno je prilagoditi dužinu i mesto ispitivanja osnovnom cilju kako bi se došlo do primenljivog rešenja.

Duži niz godina u Srbiji, nagomilana problematika prečišćavanja industrijskih otpadnih voda, rešava se tercijalno, od slučaja do slučaja, što je povezano sa velikim problemima, kako po pitanju adekvatnog izbora postupka tretmana industrijskih otpadnih voda, tako pre svega po pitanju same eksploatacije, regulacije i kontrole procesa u sklopu prečišćavanja industrijskih otpadnih voda.

Kod nas možete kupiti primer tehnološkog projekta prečišćavanja otpadnih voda od fenola, ili naručiti izradu tehnološkog projekta prečišćavanja otpadnih voda za vaše preduzeće, od strane licenciranih lica.